Jazyková škola, v ktorej sa cítite ako doma

Sme najmä jazyková škola rodinného typu, ktorá poskytuje kurzy angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Naším cieľom je, aby ste sa pri používaní cudzieho jazyka cítili príjemne, sebavedomo a zbavili sa strachu z rozprávania. Na hodinách vládne vďaka našim mladým a dynamickým lektorom vždy uvoľnená atmosféra.

Malé skupiny študentov

Angličtinu učíme v malých skupinkách s min. 3 a max. 5 študentmi, vďaka čomu má každý študent dostatok priestoru na komunikáciu a lektor má k študentom osobnejší vzťah. Našu ponuku tvoria predovšetkým skupinové kurzy všeobecnej angličtiny a konverzačné kurzy, ale aj iné špecificky zamerané kurzy.
Ak však chcete mať hodiny prispôsobené úplne na mieru, môžete využiť naše individuálne kurzy. Vďaka nim sa vaše jazykové schopnosti začnú zlepšovať ešte rýchlejšie. Výučba môže prebiehať u nás, u vás doma alebo vo firme.

Metóda výučby

Výučba cudzieho jazyka by podľa nás nemala byť založená len na jednej presne vymedzenej metóde. Ale skôr na súbore postupov založených na praktických skúsenostiach vyučujúcich, relevantnej teórii a praxi.

Naši lektori sa preto na svojich kurzoch zameriavajú na zmysluplné praktické úlohy a bežné životné situácie, s ktorými sa študenti môžu stretnúť napríklad v práci, na úradoch, pri cestovaní a podobne. Dôležitú rolu zohrávajú konverzácie, ale nezabúda sa pritom ani na gramatiku, ktorá je vysvetľovaná využitím praktických príkladov.

Výhody pre našich študentov

Každý študent automaticky získava neobmedzený prístup do našej knižnice.

V našich učebniach je bezplatný prístup k wifi sieti a študenti si v kuchynke môžu pripraviť šálku dobrého čaju alebo kávy.