Sme mladá jazyková škola rodinného typu, ktorá poskytuje kurzy angličtiny, nemčiny, maďarčiny, poľštiny, ruštiny, slovenčiny a slovenského posunkového jazyka v Bratislave a v Senci.
Ponúkame skupinovú i individuálnu výučbu. Naším cieľom je, aby ste sa pri používaní cudzieho jazyka cítili príjemne, sebavedomo a zbavili sa strachu z rozprávania.
Na hodinách vládne vďaka našim lektorom vždy uvoľnená atmosféra.

NOVINKA:
Skupinový kurz angličtiny pre 1. stupeň základných škôl

V novom školskom roku 2023/2024 otvoríme kurz pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Hodiny by prebiehali v našej učebni v popoludňajších hodinách. Zábavnou formou budeme upevňovať a rozšíriť školské učivo s hlavným dôrazom na konverzáciu. Minimálny počet prihlásených žiakov k otvoreniu kurzu je 3.

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV: